• Lorem ipsum
Disclaimer: De informatie op de website www.carezzo.nl, alsmede alle andere uitingen en informatie van Carezzo Nutrition B.V. (“Carezzo”) op andere websites is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Het betreft uitdrukkelijk niet medische adviezen. Ondanks de betrachte zorgvuldigheid kan de gepubliceerde informatie onvolledig, onjuist en/of achterhaald zijn. Carezzo wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid of actualiteit van de geboden informatie op haar website, dan wel op andere websites, alsmede websites waarnaar door Carezzo wordt verwezen, uitdrukkelijk van de hand.

Het gebruik van de informatie, vrijblijvende adviezen en/of producten is geheel voor rekening en risico van de gebruiker. Carezzo behoudt zich het recht voor de op en via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen of te verwijderen zonder voorafgaande aankondiging